Ένα δέντρο που όσο περνάει ο καιρός θα αυξηθεί σίγουροι και ισχυρό από μια σταθερή βάση που θα τη βοηθήσει να σταθεί σε οποιαδήποτε θύελλα που φυσά.